Vườn mai kiểng Hà Ba trận đạt vườn mai tiêu biểu 2019

Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu mai vàng hà ba trận
Tháng Chín 1, 2021

Vườn mai kiểng Hà Ba trận đạt vườn mai tiêu biểu 2019

Vườn mai kiểng Hà Ba trận đạt vườn mai tiêu biểu 2019

Trải qua tám lần tổ chức, chợ phiên nông sản đã đạt được nhiều kết quả, như: tổng doanh thu các kỳ chợ phiên đạt hơn 71,5 tỷ đồng, ký hơn 80 hợp đồng giá trị hơn 14 tỷ đồng. Chợ phiên thu hút đông đảo doanh nghiệp, nông dân, người tiêu dùng đến tham quan, tìm hiểu, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, đặt quan hệ đối tác

Chợ phiên nông sản lần thứ chín – năm 2019 có 200 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của những nông dân trồng, kinh doanh giỏi tiêu biểu của thành phố, các doanh nghiệp, HTX, đặc biệt là những mô hình ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, chợ phiên còn trưng bày sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm làng nghề truyền thống, công nghệ chế biến sau thu hoạch, tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ, cây kiểng, cây giống các loại…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết: “Trong nhiều năm qua, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo đời sống nông dân thông qua nhiều chương trình, đề án, như xây dựng nông thôn mới theo đặc thù của thành phố; đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững… Ðồng thời, thành phố tập trung thu hút các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các kênh phân phối, tiêu thụ để hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của nông dân.

Qua triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trên, ngành nông nghiệp thành phố luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập và đời sống của nông dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, giảm dần cách biệt so với khu vực nội thành”. Cũng theo Phó Chủ tịch thành phố Lê Thanh Liêm, năm 2019, GRDP nông, lâm, ngư nghiệp của thành phố đạt 9.610 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2017; giá trị trồng đạt 502 triệu đồng/ha/năm, tăng hơn gấp ba lần so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 54,7 triệu đồng/năm, tăng gấp hơn hai lần so với năm 2010.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.