Mai Vàng

Tháng Chín 1, 2021

Vườn mai kiểng Hà Ba trận đạt vườn mai tiêu biểu 2019

Vườn mai kiểng Hà Ba trận đạt vườn mai tiêu biểu 2019 Trải qua tám lần tổ chức, chợ phiên nông sản đã đạt được nhiều […]
Tháng Chín 1, 2021

Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu mai vàng hà ba trận

TP Hồ Chí Minh vừa tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp thành phố năm 2019 và tổ chức Chợ phiên nông sản […]
Tháng Chín 1, 2021

Mai vang sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đạt thành tích cấp Thành Phố

Triển lãm ảnh hoạt động Hội Nông dân TPHCM và trưng bày, Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc cấp Thành […]
Tháng Một 30, 2018

Địa chỉ bán Mai chơi tết và Cho thuê Mai chưng tết tại HCM

Vườn Mai Hà Ba Trận – Địa chỉ bán Mai chơi tết, cho thuê mai chưng tết giá rẻ tại HCM, thương hiệu nỗi tiếng trồng […]